Tiedote

Uudistettu pelastuslaki tuli voimaan heinäkuun 2011 alussa. Pelastuslaki on tarkistettu kauttaaltaan. Erityinen huomio lain valmistelussa on kohdistettu pelastustoimen valvontatoiminnan uudistamiseen. Pelastuslain uudistamisen yhteydessä on uusittu myös joukko sisäasiainministeriön ja valtioneuvoston […]