Paloturvallisuus maanrakennusalalla

Rakennustyömaa

Lähes kaikki rakennushankkeet vaativat joitain maanrakennustöitä, esimerkiksi salaojitusta, pilaantuneen maan poistoa, maansiirtoa tai erilaisten teiden ja siltojen rakentamista. Maanrakennusta ovat myös pihojen ja puistojen perustaminen. Maanrakennusala palvelee niin omakotiasukkaiden, kesämökin rakentajien kuin erilaisten yritysten ja kunnallisten tai valtiollisten toimijoiden tarvetta. Maanrakennus kannattaakin tehdä huolellisesti. Rakennusalalla sattuu Suomessa hyvin vähän tapaturmia ja onnettomuuksia, mutta turvallisuusasiat pitää silti ottaa vakavasti jokaisen projektin yhteydessä – esimerkiksi paloturvallisuus maanrakennusalalla on erittäin tärkeä asia.

Mitä kaikkea maanrakennus tarkoittaa?

Maanrakennus on yksi rakennusalan osa-alue. Maanrakennus tarkoittaa kaikenlaista maansiirtämistä, aluskasvillisuuden poistoa, louhintaa ja viherrakentamista. Varmasti jokainen omakotitalon tai mökin rakentaja tarvitsee maanrakennustöitä, mutta rautateiden, satamien, kunnallistekniikan ja esimerkiksi maanteiden rakentamisessa maanrakennus on merkittävän suuressa roolissa. Maansiirtotyöt voivat muodostaa ison menoerän omakotitalon tai vapaa-ajan kiinteistön rakentajalle. Myös pihan perustaja tai muokkaaja saattaa yllättyä siitä, kuinka paljon kaivinkoneen tekemistä töistä saakaan maksaa. Maanrakennus vie noin 10 prosenttia rakennuksen kokonaiskustannuksista – keskimäärin jopa 30 000 euroa. Jos otetaan mukaan talon pohjatyöt, saattaa summa nousta jopa 50 000 euroon.

Paloturvallisuutta arvioidessa on otettava huomioon monia seikkoja

Palomiehet

Olipa kyseessä omakotitalon rakennustyömaa, uuden sataman tai maantien rakentaminen tai vaikkapa puiston perustaminen kaupunkilaisten iloksi, on paloturvallisuusasiat otettava huomioon koko urakan ajan. Esimerkiksi talon rakennustyömaalla tulipalon syttymisriski on merkittävällä tavalla korkeampi kuin rakennuksen normaalikäytön aikana. Paloturvallisuus edellyttää erityisen tarkkoja suunnitelmia ja järjestelyjä, jos alueella on rakennuksia, mitkä ovat töiden ajan normaalissa käytössä.

Työmaalle pitää järjestää kunnolliset pelastustiet. Kunnollisten opasteiden avulla pelastushenkilökunta löytää tarvittaessa nopeasti oikeaan kohteeseen. Rakennusmaalla pitää olla tarvittava alkusammutuskalusto, mitä henkilökunnan pitää osata käyttää. Uloskäytäviä ja varauloskäytäviä ei saa tukkia, vaan poistumisreittien pitää olla aina käyttövalmiina. Paloturvallisuusmääräykset koskevat myös mahdollisia työmaaparakkeja. Vaarallisten ja helposti syttyvien aineiden kanssa pitää olla erityisen tarkkana, kuten aina, eikä vioittuneita sähkölaitteita saa pitää käytössä. Lisäksi kaikkien sähkötöiden ja -asennusten pitää olla tehty sähköasentajan toimesta.

Tulipalo voi syttyä aivan pienestä palonalusta, esimerkiksi tupakasta, mitä ei ole kunnolla sammutettu. Tupakointi työmaalla pitäisikin hoitaa vain merkityillä paikoilla, ja kaukana kaikesta, mikä voi syttyä helposti. Tupakointipaikalla on oltava sekä tuhkakuppi, että alkusammutuskalustoa. Paloturvallisuudesta huolehditaan myös pitämällä työmaa siistinä ja järjestyksessä – etenkin koneiden ja sammutuskaluston ympäristöt on pidettävä vapaana roskista ja roinista. Helposti syttyvä jäte tulee säilyttää metallisissa jäteastioissa, joissa on kannet – lisäksi ne tulee tyhjentää päivittäin.

Työmaalla tulee myös ehkäistä tuhopolttoja mahdollisuuksien mukaan – valitettavasti, joka kolmas tulipalo Suomessa on tahallaan sytytetty. Valvotulle ja hyvin valaistulle työmaalle ei pääse asiattomia henkilöitä, ja lukitut tilat vähentävät sekä varkauksien että tuhopolttojen todennäköisyyttä. Kaikenlainen roska on suhteellisen helppo sytyttää palamaan, joten työmaan siisteys on tärkeää tässäkin mielessä. Tulipalo on aina helpompi ehkäistä kuin sammuttaa!

Alkusammutustaidot on hyvä opetella

Jokaisen olisi hyvä hankkia tietoa alkusammutuksesta. Alkusammutus on kansalaistaito siinä kuin hätäensiavunkin antaminen. Rakennusalan työantajien tulee varmistaa, että heidän työntekijöillään on riittävät ja ajantasaiset tiedot sekä alkusammuttamisesta että hätäensiavun antamisesta. Työmaalle pitää järjestää riittävä ja toimiva alkusammutuskalusto, kuten vesiletkut, sammutuspeitteet ja jauhesammuttimet – sekä asianmukaiset välineet ensiavun antamiseen.

Alkusammutuksen avulla voidaan tulipalon aiheuttamat vahingot jopa kokonaan ehkäistä, tai ainakin niitä voidaan minimoida. Tulipaloja syttyy eniten asunnoissa, mutta se ei tarkoita, etteikö alkusammutustaitoja tarvittaisi myös työpaikoilla ja esimerkiksi liikenteessä. Suomessa syttyy keskimäärin noin 17 rakennuspaloa joka ikinen päivä; niistä kymmenkunta syttyy asuinympäristössä, loput muualla. Selkeä enemmistö, jopa 95 %, kuolemaan johtavista tulipaloista syttyy asunnoissa. Tulipalot vievät vuodessa 70–120 ihmisen hengen.  

Vesi on tehokas keino aloittaa tulipalon sammuttaminen, mutta ei aina. Rasva- ja sähköpalojen sammuttamiseen vesi ei sovellu. Alkusammutuspeite, minkä avulla tulipalon alku voidaan tukahduttaa, sopii myös viallisista tai ylikuumentuneista sähkölaitteista alkunsa saaneen tulipalon sammuttamiseen. Käsisammuttimia on kahta tyyppiä: jauhe- ja nestesammuttimia. Tällaisesta sammuttimesta irrotetaan sokka, ja sammuttimen suuttimesta lentävä jauhe tai sammutusneste suunnataan liekkeihin. Jos tulipalo on vähänkään isompi, tulee aina soittaa hätänumeroon ja tilata palokunta paikalle. Jokaisen työntekijän on osattava opastaa palokunta paikalle: tämä on tärkeä osa paloturvallisuutta niin maanrakennustyömaalla kuin kaikissa muissakin työpaikoissa.